Diplomové práce

REVITALIZACE ULICE V BOTANICE, PRAHA 5 - SMÍCHOV

Pšenčík Filip

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

V této práci se zabývám dostavbou ubouraného bloku na Smíchově v Praze v ulici v Botanice. Vyrovnávám se s jizvou na struktuře města způsobenou dopravou. Snažím se najít adekvátní funkci a architekturu pro složitou parcelu v centru města a znovu toto opuštěné a zapomenuté místo naplnit životem a lidmi.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.