Diplomové práce

KONVERZE BÝVALÉHO AREÁLU TATRANÁBYTKU V MARTINE

Bunganič Marián

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Konverze bývalého areálu Tatranábytku v Martině, jeho napojení na centrum města Martin a železniční a autobusovou stanici. Návrh nové funkce pro jednotlivé části budovy, návrh fasád. Komplexní řešení parkování a veřejného prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.