Diplomové práce

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

Trpkošová Kristýna

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá aktuálně probíhající reformou psychiatrické péče. Cílem reformy je přesun osob s psychickým onemocněním z velkých ústavů do menších komunitních center s malou spádovou oblastí, tzv. center duševního zdraví. Centra by měla umožnit mimo jiné individuálnější přístup a rychlejší návrat do normálního života. Předmětem diplomu je navrhnout vhodný typologický program domu. Dům navrhuji tak, aby byl otevřený široké veřejnosti a zároveň se v něm cítili klienti/pacienti bezpečně.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.