Diplomové práce

SPORTOVNÍ CENTRUM S BAZÉNEM NA ROHANSKÉM OSTROVĚ

Nikola Procházková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá zpracováním tématu sportovně-relaxačního centra s bazénem v širším centru Prahy. Cílem projektu je vytvořit různorodou nabídku sportovních aktivit pro nejširší veřejnost a podpořit rekreační potenciál lokality, která je dnes zanedbaným nevyužívaným územím.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.