Diplomové práce

ČESKÝ KRUMLOV - SÍDLIŠTĚ

Hermann Filip

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Svou pozornost obracím do centra Českého Krumlova a na městském pozemku navrhuji bytový dům pro nízkopříjmové obyvatele; seniory a mladé rodiny. Posiluji tak význam centra města jako sídliště ne jako turistické atrakce. A odpovídám tak na pravděpobodné zvolání návštěvníka města v letních měsících: , Toto místo je mi těsné! Dej mi prostor, ať mám kde sídlit.' (Izajáš 49, 20)

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.