Závěrečné práce

Kulturní dům, Stará Boleslav

Havránek Václav

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem bakalářské práce je návrh kulturního domu do proluky na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Součástí 1.NP bude návaznost na přilehlou pěší zónu a zahradu ve dvorní části objektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.