Diplomové práce

Komunitní centrum, Malá Strana

Kostyuchenko Margarita

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Stavba je navrhnuta na nezastavěné parcele, která se nachází mezi ulicí U Lužického semináře a ulici Cihelná. Ulice Cihelná je nejrušnější ulice kvůli turistické cestě, která vede od Karlového mostu přes muzeum Kafky do metra Malostranska. Hmota budovy opakuje tvar parku a doplňuje urbanistický vzhled Malé Strany. Objekt se skladá z jedného podzemního a třech nadzemních podlaží a obsuhuje knihovnu, kavárnu a tělocvičnu pro lidí, které bydlí na Malostranské a potřebujou místo pro volný čas a zábavu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.