Závěrečné práce

plovoucí rybí tržnice

Bc. Benedikt Markel

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Hlavní myšlenkou této práce je naplnit dosud nevyužitý potenciál řeky Vltavy veřejnou funkcí, novým smyslem. Poukázat na urbánní rezervu naší metropole, která na Vltavě může rozvíjet svoji společenskou, kulturní či rekreační dimenzi.  Kontakt s řekou v centru Prahy je v létě osvěžující, v zimě romantický, patří k našim základním potřebám, byť podvědomě. Analyzovaným místem mé práce je Rašínovo nábřeží na Praze 2 – v současnosti parkoviště, přístavní molo, místo konání občasných kulturních akcí a farmářských trhů.  Jakou funkci by na tomto místě měl plovoucí dům vykonávat? Co bude dostatečně silné na to, aby se z náplavky stalo aktivní místo centra poskytující lidem atraktivní prostředí pro jejich identifikaci s místem? Odpovědí se mi stala vzrůstající obliba současných farmářských trhů kolidující s nekvalitními prostory a zázemím pro jejich konání, v současnosti v Praze není jediná kvalitní / plně funkční zastřešená tržnice. Rozhodnutí pro plovoucí tržnici podpořily i vývoj poptávek a významné změny v oblasti gastronomie u nás, které charakterizuje právě i nakupování čerstvých potravin.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.