Diplomové práce

Hudební a divadelní inkubátor, Kolín

Filip Vlach

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Tématem této práce je navrhnout novostavbu multifunkčního sálu do historického prostředí paátkové rezervace města Kolín.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.