Diplomové práce

Komunitní centrum, Komořany

Martina Formánková

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Projekt se zabývá návrhem komunitního centra v pražských Komořanech. Jedná se o dva nové objekty navržené na parcele, která je jakýmsi centrem čtvrti. Návrh řeší i urbanistické vazby na okolí včetně dopravních vazeb a podobně. Předmětem této bakalářské práce je pouze část jedné z budov. Je to část se vzdělávacím účelem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.