Diplomové práce

OBCHODNÍ CENTRUM LETNÁ

Erik Petruš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh obchodně administrativního centra na Letné v Praze. Cílem návrhu bylo prověřit možnost daného území s respektem ke stávajícím vilám. Návrh zachovává dvě architektonicky nejhodnotnější vily a ostatní tři byly zbourány. Funkční náplň stavby je definována jako čistě administrativní s komerčním využitím v 1. podlaží

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.