Výstava ateliérových prací

Gymnázium Ďáblice

Bc. Adriána Maslíková

Anotace

Gymnázium je situované na sídlisku Ďáblice v Prahe 8. Škola tvorí moderný priestor nie len pre žiakov a zamestnancov, ale aj pre okolitých obyvateľov v podobe verejnej knižnice, kaviarne či námestia. Je tvorená atypickým trojuhoníkovým skeletom, ktorý následuje unikátny tvar budovy, v podobe šesťuholníkov. Fasadu tvorí ľahký obvodový plášť, na ktorý nadväzujú elektricky otáčavé lamely z perforovaného hliníka, v rôznych farbách a kopírujú tak pôvodný koncept budovy. Interiér je tvorený priestrannými chodbami reflektujúcimi na všetky potreby študentov, priestor takisto dotvárajú učebne po obvode budovy, či študovne a provozné miestnosti v samom strede.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha