Diplomové práce

KULTURNÍ HUB FLORENC

Marek Skácel

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá umístěním nového koncertního sálu na Florenci mezi vlakovými viadukty. Výsledkem by mělo být vytvoření nového kulturního centra v dané lokalitě a oživit tak dané místo. V rámci návrhu se počítá s přetvořením části autobusového nádraží, hlavně jeho parkovacích ploch a s využitím nefunkčního ramena Negrelliho viaduktu pro různorodé služby. Budova nového koncertního sálu s viadukty definuje nový veřejný prostor a nabízí obyvatelům i hudebníkům kvalitní hudební zážitek.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.