Závěrečné práce

DELTA TACHOV - REVITALIZACE TOVÁRNÍHO AREÁLU

Štěpán Janů

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá revitalizací továrního areálu v intravilánu okresního města. Cílem návrhu bylo nalezení vhodného stavebního programu a adekvátního architektonického řešení daného areálu. V navrhovaném řešení bylo nutné zohlednit složité urbanistické začlenění areálu do kontextu města. Bylo nutné zároveň zohlednit zapsání některých jeho částí na seznam nemovitých kulturních památek. K tomuto účelu posloužila pečlivá analýza bližšího i vzdáleného okolí (lokalita, město, okres, kraj, stát).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.