Diplomové práce

LOM HRADIŠŤSKÝ VRCH

Tomáš Chmel

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu revitalizace čedičového lomu a regenerace prostoru je připravit lom pro celoroční využití - za použití minimálních prostředků a při respektování přírodního charakteru místa. Autor zamýšlí vytvořit patřičné zázemí pro konání kulturních a společenských událostí (do 1000 účastníků), stejně jako akcí menšího rozsahu. Architektonické vstupy využívají místních materiálů, které splňují základní ekologické principy a respektují genius loci. Umisťování objektů pak poukazuje na jedinečnosti jednotlivých míst. Autor díky detailní znalosti a zkušenostem z akcí již konaných v daném prostoru navrhuje osobité řešení, které plně využije veškerý potenciál místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.