Diplomové práce

REGENERACE AREÁLU LÁZNÍ SEDMIHOREK V ČESKÉM RÁJI

Horáková Tereza

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je regenerace areálu lázní Sedmihorek v Českém ráji. Cílem návrhu je nové využití areálu pro rekreaci. Diplomní projekt se zabývá novým využitím jednotlivých budov areálu a jejich vhodnou architektonickou úpravou či případně přestavbou a zároveň úpravami venkovního prostranství areálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.