Diplomové práce

Světelný design

Daniela Mojžíšová

Design, Bakalářská práce

Anotace

Světelný vějíř Netfan je navržen s inovačním přístupem ke konstrukci. Snahou bylo vnést nový pohledn na konstrukční řešení na trh světelného vybavení. Zároveň se zabývá propojením různých světelných technologií a jejich společným fungováním.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.