Diplomové práce

REHABILITACE PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ ZANIKLÉHO KONCERNU ČKD VE VYSOČANECH

Martin Špičák

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.