Diplomové práce

DOPRAVNÍ TERMÍNÁL VELESLAVÍN

Henrieta Hrnčiariková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cieľom návrhu je využitie územia priamo naväzujúceho na nedávno postavenú stanicu metra A v súlade s pripravovaným zámerom výstavby železnice (Kladno - Masarykovo nádraží). Stavba má za úlohu zabezpečit plynulý prestup cestujúcich a zároveň poskytnúť občiansku vybavenosť a pracovné miesta v podobe prenajímateľných kancelárských plôch. Súčasťou návrhu je areál štyroch bytových stavieb a využitie súčasného telesa dráhy ako budúcu cyklotrasu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.