Diplomové práce

VLTAVSKÁ FILHARMONIE

Michala Prouzová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Výstavba nového koncertního sálu je předmětem diskuzí již mnoho let, řeší se především umístění sálu. V současné době se Rada hlavního města Prahy přiklání k výstavbě sálu na Vltavské a pověřila IPR přípravou soutěže na koncertní sál na Vltavské. Cílem diplomové práce je prověřit umístění sálu v dané lokalitě. V rámci práce je zpracován návrh koncertního sálu a přilehlé administrativní budovy. Součástí budovy filharmonie je velký koncertní sál s kapacitou dva tisíce míst a malý koncertní sál s kapacitou pět set míst. Budova zároveň slouží jako sídlo České filharmonie.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.