Diplomové práce

Městské bydlení v Holešovicích

Jakub Nakládal

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem bylo najít vhodné doplnění městské struktury pro transformační blok v pražských Holešovicích. Práce je zaměřena na různorodé formy bydlení ve městě s důrazem na sociální aspekty.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.