Diplomové práce

TERMINÁL VLTAVSKÁ

Lucia Kurillová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Hlavnou témou diplomovej práce bolo vytvorenie prestupného uzlu (metro, vlak, tram)v oblasti, kde má vzniknúť nové nádražie Vltavská. Cieľom bolo, čo najeketívnejšie prepojiť tieto segmenty a zároveň nadviazať na stávajúcu mestskú štruktúru Holešovíc, vytovrením administrativního komplexu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.