Diplomové práce

OBYTNÝ SOUBOR VRŠOVICKÁ - U BOTIČE

Vedenko Ilona

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem prace je návrh revitalizace řešeného území, se zvláštním zřetelem k doplnění stávající zástavby podél ulice Vršovické o další bytovou zástavbu, doplněnou dalšími vhodnými nebytovými funkcemi.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.