Diplomové práce

ČESKÝ DŮM NA TAIWANU

Kristýnková Natálie

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt Českého centra a konzulátu v Taipei. Navrhovaný dům kontextuálně navazuje na okolní zástavbu. Lehká konstrukce vnějšího pláště, nerezová síť, mřížový rošt. Dům vyrůstá zevnitř do městské struktury. Kompaktní půdorys odpovídá na specifický program. Propojení Českého centra a konzulátu poskytuje možnost společného využívání multifunkčního sálu a dalších součástí centra. Parter a další dvě patra jsou plně přístupná pro veřejnost – knihovna, studovny, kanceláře Českého centra. Multifunkční sál odděluje veřejnou část od prostor konzulátu. V nejvyšších patrech se nachází reprezentační prostory, byty kurýrů a soukromá rezidence konzula.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.