Diplomové práce

Barrandov Terraces Pool Revitalization

Aldousari Latifah

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Abstraktní Účelem této diplomové práce je navrhnout rekonstrukci bazénu Barrandovské terasy. Od té doby, co jsem navštívil staré ruiny koupaliště, mě fascinovalo místo a bohatá historie koupaliště a teras. Je to oblast s obrovským potenciálem a zvláštním genius loci. Návrh by měl povzbudit místní komunitu a obyvatele Prahy, aby zažili podobnou slávu, jakou měl plavecký bazén v minulosti, avšak vytvořený pro moderní podmínky a požadavky, přidáním nových aktivit, které nevylučují uživatele neplavců. Tato práce obsahuje kapitoly, každá kapitola se bude zabývat jiným kontextem. První kapitola zvýrazní přehled projektu, kde jsou definovány cíle a cíle projektu, dále bude zmíněna historická pozadí oblasti projektu. Kapitola druhá se bude věnovat podrobné analýze pracoviště a problémům životního prostředí. Kapitola třetí projde návrhovými normami a pokyny pro zařízení plaveckých bazénů, která mají být použita jako reference v tomto návrhu. Nakonec poslední kapitola pokryje dokumentaci návrhu pomocí výkresu a vizualizace.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.