Závěrečné práce

REVITALIZACE AREÁLU ZÁMKU BYSTRÉ

Hanečáková Nikola

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomový projekt sa zaoberá revitalizáciou zámockého areálu Bystré. Zámok je chránený ako nemovitá kultúrna pamiatka a spolu s parkom sú súčasťou mestskej pamiatkovej zóny. Projekt si kladie za cieľ nájsť vhodné využitie pre stávajúci zámok, obnoviť jeho kultúrnu hodnotu a využiť potenciál okolia s cieľom podporiť cestovný ruch v tejto oblasti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.