Závěrečné práce

OBNOVA SÍDEL ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU

Roeselová Sára

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce navazuje na analýzu deseti obcí Šluknovského výběžku, z nich tři vybírá a rozpracovává formou revizí územních plánů, krajinných zásahů, urbanistických studií a prací s jednotlivými budovami a detailem veřejných prostranství. Práce je průřezem témat relevantních pro malá sídla severočeského pohraničí ve snaze o obnovu a posílení jejich center při zachování jejich specifického charakteru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.