Závěrečné práce

Komunitní centrum pro seniory, Bělčice

Pešťák Jiří

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Novostavba komunitního centra pro seniory je situována na pozemku sousedícím s náměstím města Bělčice. Budova má 3 nadzemní podlaží a je rozdělena do 3 výškových úrovní, čímž reaguje na mírně svažitý pozemek Komunikace s okolím je zajištěna hlavním vstupem z náměstí a bočním průjezdem. Objekt je funkčně rozdělen na dvě části. Severní část je vyhrazena pro veřejné prostory a denní stacionář, jižní křídlo budovy tvoří obytná sekce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.