Závěrečné práce

Hasičská zbrojnice, Libeř

Kočířová Agáta

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Návrh objektů hasičské zbrojnice a technických služeb v dosud nezastavené části obce Libeř respektuje svým tvarem tamní vesnický charakter výstavby, ale současně má ambice plně uspokojovat funkční potřeby jeho uživatelů. Jedná se o dvě budovy vymezující poloveřejný dvůr, který má sloužit nejen k běžnému povozu, ale také neformálním společenským akcím obyvatel obce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.