Závěrečné práce

Bytový dům, Stvolínky

Houdová Eliška

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Obec Stvolínky se nachází na severu Čech na rozhraní Ralské pahorkatiny a Českého středohoří. Jedná se o malou obec, jejímž centrem je zámek s dnes již zaniklým hospodářským dvorem. Cílem projektu je oživení obce a rozšíření kapacit trvalého bydlení pro nově příchozí obyvatele. Bytový dům Stvolínky je tvořen třemi, na sobě nezávislými, bytovými bloky, do nichž se vstupuje pomocí komunikačních jader. Návrh hmoty navazuje na původní zaniklou zástavbu hospodářského dvora v obci Stvolínky, a zároveň ho svým tvarem do písmene L uzavírá. Třípodlažní objekt disponuje v přízemí dvěma byty s bezbariérovým přístupem a pěti běžnými obytnými jednotkami. V druhém podlaží se nachází šest mezonetových bytů jejichž vrchní patro využívá podkrovních prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.