Závěrečné práce

DOSTAVBA NÁROŽÍ ULIC ARGENTINSKÁ - DĚLNICKÁ

Chocová Markéta

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je dostavba nároží v městské části Praha-Holešovice, mezi ulicemi Argentinská a Dělnická. Navrhovaná funkce je administrativa s komerčním parterem a bydlení. Administrativní budova je umístěna do rušné Argentinské ulice, zatímco bytové domy jsou situovány zejména do klidného vnitrobloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.