Závěrečné práce

Bydlení a volnočasové centrum, Kutná Hora

Rozálie Barbora

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem projektu je komplex budov situovaný na pozemku v historickém jádru Kutné Hory, zapsané na seznamu UNESCO. Cílem projektu bylo navrhnout objekty, které budou uzavírat blok v momentálně roztříštěné zástavbě a zároveň budou zapadat do její přirozeně rostlé struktury.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.