Závěrečné práce

Návrh technologie zpracování odpadu a možnost jeho použití ve snowboardu

Schröder Max

Design, Bakalářská práce

Anotace

Tato bakalářská práce se zaměřuje na výrobu snowboardů, konkrétně na výrobu vybraných částí jejich konstrukce. Při výrobě jednotlivých částí konstrukce jsem použil recyklovaný materiál tak, aby byla konstrukce funkční a esteticky zajímavá. Jednotlivé prvky jsou bočnice (plastová strana snowboardu), chrániče (plast ve špičce a patce snowboardu), dřevěné jádro a skluznice. Obsahem práce jsou návrhy na možnost vývoje těchto komponentů z odpadních materiálů. V další části se zabývám vývojem technologie a použitím vybraných odpadních materiálů. Tato technologie by v budoucnu umožnila sériovou výrobu z recyklovaných materiálů tak, aby měly potřebnou funkci a originální vzhled. Při zpracovávání této práce jsem spolupracoval s českým výrobcem snowboardů LTB snowboards. Tak jsem mohl svoje experimenty ověřovat v reálné výrobě.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.