Závěrečné práce

Užití recyklovaného materiálu pro návrh mobiliáře

Zatloukalová Anna

Design, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce se zabývá návrhem židle do veřejného prostoru. Při navrhování je kladen důraz na minimalizaci ekologických dopadů produktu na životní prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.