Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Azylový dům pro rodiče s dětmi a nízkoprahové centrum

Bc. Jan Blažej

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Posláním azylového domu je umožnit osobám v nepříznivé sociální situaci, většinou spojené se ztrátou bydlení, zůstat součástí přirozeného společenství a podporovat je k návratu k běžnému způsobu života. Hlavním programem projektu je dočastné ubytování pro ženy, muže nebo jiné rodinné příslušníky s dětmi, poradenství a pomoc při prosazování práv a zájmů a psycho-sociální terapie, výchovné, vzdělávací a aktivační služby, nízkoprahový klub pro děti a mládež, dobročinný obchod, charitativní šatník.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.