Závěrečné práce

Dětský domov Kouřim

Osifová Markéta

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Objekt sdíleného bydlení v Kouřimi začleňuje děti, které si nevybraly být na okraji společnosti, zpátky do centra dění. Na významnou parcelu Kouřimského náměstí jsou navrženy tři propojené hmoty. Projekt respektuje okolní historickou zástavbu, není však spoután dostupnými technologiemi minulého tisíciletí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.