Závěrečné práce

Základní umělecká škola Kouřim

Václavková Hana

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem projektu je návrh základní umělecké školy do historického centra středočeského městečka Kouřim. Návrh doplňuje zástavbu v rohu hlavního náměstí, kde je dnes prázdná nevyužívaná proluka. Cílem projektu je vytvořit vhodné prostředí pro výuku umění a tvoření. Dalším cílem je přivést do této části města aktivitu a více lidí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.