Závěrečné práce

Experimentálne divadlo v 21. storočí

Bc. Michal Bugáň

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Predmetom diplomovej práce je návrh experimentálneho divadla. Divadlo je v prevažnej miere programovo zamerané na tanec, nový cirkus, nonverbálne predstavenia či experimenty v divadelnom priemysle. Je situované v Prahe – Holešoviciach, v meandru rieky Vltavy. Podobne ako rieka, ktorá sem kumuluje rôzne nánosy, aj divadlo sa snaží kumulovať hercov a predstavenia zo širokého sveta a okolia. Divadlo je prepojené s parkom a využíva výhľady na Vítkov, Žižkovský vysielač, Pražský hrad, rieku Vltavu či park.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.