S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Diplomové práce

Třída 1. Máje, Liberec

Bc. Kateřina Kapletová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Dořešení ulice 1. Máje. Obligátní otázka: „Zastavět nebo nezastavět?“ Práce se zaměřením na veřejný prostor a zeleň ve městě, s ohledem na stávající zástavbu, existující zeleň a funkční využití. Nalezení nového vzhledu centra města. Charakter a „zelenost“ ploch. Jaký druh prostoru bude využíván ve městě pod horami, kde slunce svítí málokdy a často prší? Odpovědí je za prvé kompaktní uliční fronta ulice 1. Máje a vydělené prostory zeleně u stávajících panelových a nově vzniklých bytových domů. Za druhé pak přestavba parku na Rybníčku, umožnění přístupu k řece Nise a dořešení prostoru, prostupností a směrů os kolem krajského úřadu a obchodního domu Fórum.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.