Závěrečné práce

Azylový dům pro matky s dětmi

Štěpánová Jolana

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Návrh Azylového domu pro matky s dětmi se nachází na bývalém parkovišti společně s návrhem Domu dětí a mládeže. Reprezentativní pětipatrová stavba Domu dětí je orientována do hlavní ulice Na Valech a kompozičně navazuje na protilehlé panelové stavby. Azylový dům se třemi patry naopak působí skromným a klidným dojmem, vytváří malou přístavbu, která výškově navazuje na okolní zástavbu, respektuje okolní stavby a nevyvolává přílišné kontrasty. Obě stavby mají tvar písmene U, vyplňují ne zcela využitou proluku parkoviště a zachovávají průchod z obou svých stran k části historických hradeb. Komplex staveb je koncipovaný především pro děti a obohacuje Litoměřice o místa sloužící ke střetávání a společenské interakci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.