Závěrečné práce

Areál činžovních domů pod Vyšehradem

Bc. Filip Šauer

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh řeší nahrazení činžovních domů, které stojí v Podskalí. Na jejich místě jsou navrženy bytové domy s částečným komerčním využitím. V širším kontextu pak projekt řeší i upravení přilehlého parteru a dopravy v okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.