Závěrečné práce

Vnitroblok a veřejné prostranství bytového domu, Novovysočanská 14, Praha

Hortová Viola

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Vnitroblok The Secret garden vzešel z mé touhy vytvořit projekt, který by byl spojením fantazie, umění, krajinné architektury se snahou využití prvků pro lepší hospodaření s vodou a udržitelnosti. Vytvoření magického místa, pro které bude příznačný nejen genius loci, ale i koncept, který nám připomíná, jak je třeba si vážit přírodních zdrojů. Vidět krásu v po fasádě se pnoucích hortenziích, v dešťové zahradě. V listech cesmíny přeslenité, které na podzim získají barvu slunce, obdivovat květy irisů a třapatek, nebo si povšimnout dokonalosti tvaru kapradí. Prostor, který vytvářím je oslavou detailů přírody. Dešťové zahrady vnímám jako dokonalý prostředek k poznání, jak je příroda silná.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.