Závěrečné práce

ŠKOLA NOVÝCH MÉDIÍ PRO JEDLIČKŮV ÚSTAV, PRAHA- PODOLÍ

Bc. Věra Vobrubová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Nabídka škol Jedličkova ústavu by měla být rozšířena o obor „nových medií“ v nové budově pod Vyšehradem. Je zde plánována výuka v oborech tisk, drama, audio a audiovizuální obor. Vedle funkce školy zde budou integrovány poradenské a sociální služby. Budou zde i zařízení pro volný čas jako kavárna, kino, víceúčelový sál. Budova by měla umožňovat komunikaci s městským prostorem a veřejností. Vybraný pozemek se nachází na Podolském nábřeží v Praze 4, nedaleko pražského Vyšehradu, kde se nachází i areál Jedličkova ústavu.Mým cílem bylo zachovat co nejvíce stávajícího parku a tím zajistit i odstup od osmi podlažního bytového domu na jihu a dále pak navrhnout školu co nejpříjemnější a nejpohodlnější k užívání handicapovanými dětmi. Tvar budovy je odvozen od tvaru pozemku. Hlavním motivem celého návrhu je výrazné dřevěné zastřešení teras, které je nepravidelné a kontrastuje tak s jinak jednoduchým výrazem budovy. Ta má dřevěný obklad a v kontrastu k tomu všechna okna mají hliníkové rámy, kdy veřejné a společenské prostory mají lehký obvodový plášť. Budova je dvoupatrová, nepodsklepená, třetí patro je tvořeno pouze malým prostorem pro wellness a vstup na terasu. Vzhledem ke stoupajícímu terénu na pozemku je budova ve východní části zahloubena do terénu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.