Diplomové práce

Galéria moderného umenia

Bc. Juraj Ďurík

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Predmetom diplomovej práce je návrh budovy Galérie moderného umenia. Budova je situovaná na Malej Strane, v zákrute Chotkovej ulice.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.