Závěrečné práce

Mateřská škola s výukovým programem Reggio Emilia, Praha 3 - Žižkov

Bc. Eva Mikulová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Centrem pozornosti diplomového projektu jsou nejen děti, ale takéjejich potřeby a zájmy. Projekt si klade za cíl zabývat se typemalternativního vzdělávání v České republice ne zatím velmi rozšířeným- návrhem předškolního zařízení dle teorie Reggio Emilia adaptovatelnéna středoevropské podmínky. Kromě kognitivního aspektu projektu jevýznamnou složkou také poukázání na nedostatek kapacit vestávajících školkách a neuspokojivá míra zřizování tohoto typu budovobčanského vybavení v rámci městského organismu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.