Závěrečné práce

Praha 14 - Hutě

Bc. Jakub Hála

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je vytvořit nový řád pražského předměstí Hutě a propojit ho s okolím. Jednotlivé fragmenty města rozdílné kvality se snaží zapojit do celkové kompozice, aniž by některými opovrhoval. Každá chyba může v něčem nakonec prospěšná. Nový řád je založen na klíčových blocích, které jsou umísťovány tam, kde se mění charakter prostředí, a reagují na tuto skutečnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.