Závěrečné práce

KOMUNITNÍ BYDLENÍ "START - CÍL"

Kociolek Marek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem této práce je propojení mladé a stárnoucí generace na okraji lázeňské zóny města Františkovy Lázně. Cílem bylo vytvořit bydlení a prostory utužující komunitní život a obohatit Františkovy Lázně o nový rekreační objekt.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.