Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ SUŠÁRNY CHMELE V TRNOVANECH

Gryčová Klára

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá revitalizací areálu sušárny chmele v Trnovanech a přilehlého objektu bývalého mlýna. Při návrhu se dbalo na to, aby novostavby a nově vytvořený veřejný prostor respektovaly, svými proporcemi, hmotovým členěním a měřítkem, původní historickou zástavbu a zároveň vycházely ze soudobého pojetí architektury. Do areálu je navržena restaurace s minipivovarem, multifunkční sál, ubytování a muzeum.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.