Diplomové práce

Ekologický blok | Praha | Žižkov

Vojtěch FRANTA

Magisterská diplomová práce

Anotace

návrh ekologického polyfunkčního bloku na plochu náležící k Žižkovskému nákladovému nádraží navazující na předdiplomní urbanistickou studii. Cílem je vyhovět současným trendům ve výstavbě, především nárokům na trvale udržitelný rozvoj

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.