Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

PLAVECKÝ BAZÉN VE ZLÍNĚ

Mynářová Daniela

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt se zabývá prázdným pozemkem v bývalém továrním areálu firmy Baťa a navržením plaveckého bazénu s doplňkovými funkcemi fitness, sauny a masáže. Součástí zadání je navázání na urbanistickou koncepci budoucího dopravního terminálu a současných konverzí v okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.